Den främsta gemensamma nämnaren mellan effektiva, välfungerande grupper är inte hur duktiga deltagarna i gruppen är, eller deras individuella egenskaper och förmågor. Det är istället nivån av psykologisk trygghet, dvs i hur stor grad gruppmedlemmarna tror att de kan uttrycka idéer, tankar, känslor och avvikande meningar utan att det får en negativ effekt på deras självbild, status eller karriär.

Mitt hjärta slår för människors frigörelse från rädsla. Jag arbetar med att skapa förutsättningar för psykologisk trygghet; att möjliggöra för människor att våga dela med sig av sina tankar och idéer utan rädsla för att uppriktigheten ska ge negativa konsekvenser. När det inte längre känns otryggt att visa sig sårbar får individen en möjlighet att komma till nya insikter om sig själv, sin omgivning och sin roll i den.

För att kunna samarbeta med effektivitet och motivation är gruppens psykologiska trygghet en viktig förutsättning. Vare sig det gäller en personalgrupp, skolklass eller ett kompisgäng är det uppenbart att ett tryggt klimat främjar gruppens väg mot att nå sin fulla potential.

Kristoffer Ödman

Medlem av Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagogoger (RAD)