DRAMA I SKOLAN

När jag kommer till en skolklass sitter jag oftast bredvid en lektion eller två och observerar gruppen. Detta för att kunna urskilja strukturer och sociala mönster i gruppen. Sedan snickrar jag ihop ett upplägg baserat på mina observationer samt lärarens önskemål om fokusområde. Vanligast är att jag kommer till en och samma klass en gång i veckan under ett antal veckors tid, men andra upplägg är förstås möjliga. Ett kontinuerligt arbete är däremot viktigt för att kunna jobba långsiktigt.

Exempel på arbetsområden kan vara:

  • Tillit, trygghet, lära känna varandra
  • Lyssnande, samarbete, ge och ta plats
  • Konflikthantering
  • Forumspel
  • Integration
  • Improvisation, våga göra misstag
  • Värdergrund
  • Kommunikation och samspel
  • Demokrati
”Kristoffer var en inspirerande workshopledare som fick igång klassen. Flera av eleverna vågade visa sidor som vi inte sett förut. Detta har bidragit till en bättre klassgemenskap. Jag tror att det mjuka, accepterande och uppmuntrande sättet bidrog till det lyckade resultatet. Många av eleverna har önskat att få fler tillfällen.”
Elin Ringh
Lärare i engelska
“Kristoffer har en fantastisk förmåga att få med och fånga alla elever. Tydlighet och lyhördhet kombinerat med värme och humor gör att alla känner sig delaktiga och sedda och rent av lyckliga, åtminstone för en stund.”
Cecilia Martinsson
Lärare i svenska som andraspråk

OMSKAPARNA

I samarbete med Omskaparna och Sveriges Konsumenter erbjuder jag ett hållbarhetsprojekt för årskurs 4-6.
Projektet görs i nära samarbete med klassens lärare och syftar till att med drama som verktyg arbeta med de globala hållbarhetsmålen i skolan.

web_omskaparna-flyer-2020_dec-1
web_omskaparna-flyer-2020_dec-2

ÖPPNA DÖRREN TILL
LEKEN OCH DE NYANLÄNDA

Ett integrationsprojekt för barn mellan 6 och 15 år – i samarbete med Lekfrämjandet och Allmänna Arvsfonden.

Infoblad_Nyanlända-(1)-1

SKAPANDE SKOLA

Skolor kan söka skapande skola-pengar för att finansiera kulturprojekt. Följ länken nedan för mer information:

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/

Låter det spännande?
Hör av dig för mer info!