dramapedagogik och grupputveckling

Hjälper er grupp att stärka sin samhörighet och psykologiska trygghet

Tänk på en grupp du är en del av,

om du fick förändra den

var skulle du börja?

En grupp är i konstant förändring.

Att investera i ett bra etableringsarbete gör att du slipper mödosamma och tidskrävande åtgärder för att ”laga” en dysfunktionell grupp.

Den främsta gemensamma nämnaren mellan effektiva och välfungerande grupper är inte deltagarnas individuella egenskaper och förmågor – det är nivån av psykologisk trygghet!

AKTUELLA PROJEKT

Skulle er arbetsgrupp vilja öka nivån på samarbete, kommunikation och trygghet och därmed påverka det faktiska arbetet såväl som gruppmedlemmarnas hälsa?

Vill ni lära er att effektivt arbeta mot gemensamma mål, ta vara på och utveckla er drivkraft, samt lära er mer om grupprocesser?

Vill ni träna på hur ni kan hantera konflikter och motsättningar för att låta dem bli till möjligheter för utveckling och samförståelse?

Detta tre halvdagar långa grupputvecklande koncept för företag har utvecklats tillsammans med Martina Svärd och Dramakraft.

Deltar du i digitala möten i ditt arbete? Känner du att det finns utrymme för att förbättra och utveckla dessa möten? Hur skapas samhörighet i arbetsgruppen när fysiska möten och sociala sammanhang uteblir?

Tillsammans med Martina Svärd, Dramakraft har vi skapat ett koncept som riktar sig mot företag som fokuserar på att skapa vägar till samarbete och samhörighet under digitala möten.

"Dagens anställda, på alla nivåer, spenderar 50% mer tid med att samarbeta än de gjorde för 20 år sedan. Att anställa begåvade individer räcker inte. De måste kunna arbeta väl tillsammans."
Amy C. Edmondson
The Fearless Organization

Genom praktiska övningar varvat med reflektion undersöker vi hur vi kommunicerar med varandra. Hur tar vi egentligen emot idéer från någon annan? Skulle en idé som inte tilltalar dig kunna utvecklas till någonting som tilltalar dig? Hur kan vi i så fall extrahera värdet ur en tillsynes vag idé och utveckla den till någonting konkret och kraftfullt?

För att kunna samarbeta väl måste vi våga yttra våra tankar och idéer utan rädsla för att responsen ska skada vår självkänsla eller självbild. Vi behöver ett klimat där både chefer och medarbetare uppmuntrar oss till och förväntar sig att vi ska yttra våra tankar och reflektioner. När idéer vågar komma till ytan finns alla möjligheter till att skapa storverk tillsammans.

Man hör ofta fraser som “Bli mer innovativ!” eller “Tänk utanför boxen!” Det låter bra – men hur omsätter man det i praktiken? Hur hittar vi till platsen där idéer får födas ur inspiration och utvecklas med entusiasm? Vad behöver vi för att känna att vi kan säga vad vi tycker och känner utan att bli bedömda och ifrågasatta?

Låter det spännande?
Hör av dig för mer info!

© 2023 Artevo

Stäng meny