AKTUELLA PROJEKT

HUR KAN VI KÄNNA OSS SOM EN GRUPP NÄR VI BARA SES DIGITALT?

Deltar du i digitala möten i ditt arbete? Känner du att det finns utrymme för att förbättra och utveckla dessa möten? Hur skapas samhörighet i arbetsgruppen när fysiska möten och sociala sammanhang uteblir?

Detta koncept har utvecklats tillsammans med Martina Svärd och Dramakraft har utvecklat ett koncept som riktar sig mot företag som fokuserar på att skapa vägar till samarbete och samhörighet under digitala möten.

"ARBETA TILLSAMMANS; INTE MOT VARANDRA"

Skulle er arbetsgrupp vilja öka nivån på samarbete, kommunikation och trygghet och därmed påverka det faktiska arbetet såväl som gruppmedlemmarnas hälsa?

Vill ni lära er att effektivt arbeta mot gemensamma mål, ta vara på och utveckla er drivkraft, samt lära er mer om grupprocesser?

Vill ni träna på hur ni kan hantera konflikter och motsättningar för att låta dem bli till möjligheter för utveckling och samförståelse?

Detta tre halvdagar långa grupputvecklande koncept för företag har utvecklats tillsammans med Martina Svärd och Dramakraft.

AVSLUTADE PROJEKT

HUR KAN VI KÄNNA OSS SOM EN GRUPP NÄR VI BARA SES DIGITALT?

Deltar du i digitala möten i ditt arbete? Känner du att det finns utrymme för att förbättra och utveckla dessa möten? Hur skapas samhörighet i arbetsgruppen när fysiska möten och sociala sammanhang uteblir?

Detta koncept har utvecklats tillsammans med Martina Svärd och Dramakraft har utvecklat ett koncept som riktar sig mot företag som fokuserar på att skapa vägar till samarbete och samhörighet under digitala möten.

"ARBETA TILLSAMMANS; INTE MOT VARANDRA"

Skulle er arbetsgrupp vilja öka nivån på samarbete, kommunikation och trygghet och därmed påverka det faktiska arbetet såväl som gruppmedlemmarnas hälsa?

Vill ni lära er att effektivt arbeta mot gemensamma mål, ta vara på och utveckla er drivkraft, samt lära er mer om grupprocesser?

Vill ni träna på hur ni kan hantera konflikter och motsättningar för att låta dem bli till möjligheter för utveckling och samförståelse?

Detta tre halvdagar långa grupputvecklande koncept för företag har utvecklats tillsammans med Martina Svärd och Dramakraft.